Strømutgifter på ville veier - Nærmest en perfekt storm

by 
Evolve
Jan 20, 2023
 | 
4
 min

Sør-Øst Norge er på vei inn i en annerledes strøm-hverdag. Selv de klokeste hoder løfter forundringsrynka over nøyaktig hva som er årsaken. Her slipper heller ikke gårdeierne unna. Men den kraftige økning i strømprisene gjør også at flere vender nesa mot energieffektiviseringens potensiale.

Ingen setter pris på høye strømkostnader, men det er hvert fall det lille positive vi kan se derfra, og det er jo faktisk veldig fint.

Det sier Prosjektsjef i Skanska Næringseiendom, Karin Lund

De fleste kloke hoder ser seg enig i at uvanlige tørre tider, russisk krigføring og nye strømkabler har en ikke uvesentlig del av skylda for de økte strømprisene. Før denne annerledes-hverdagen levde vi nordmenn egentlig i en annerledes-hverdag fra før, som et av få land der strøm var en forsvinnende liten del av regninga. Men akk, lykken måtte omsider snu og her sitter Sør-Østlandet midt i strømsjokket. Vi har snakket med noen av gårdeierne våre om hvordan de økte strømutgiftene har påvirket dem.

Ingen setter pris på høye strømkostnader

Skanska Eiendomsutvikling sitt største bygg, Parallell, er på godt over 19000 kvm. Passivhuset skal bruke lite varme, men selv hos dem, går ikke en sånn økning i strømprisen upåaktet hen. Som følge av økningen på strømprisen har også prisen på fjernvarme, som Parallell er pålagt å bruke grunnet regulering i område, blitt vanvittig høy som naturlig nok, resulterer i økte felleskostnader.

Prosjektsjef i Skanska Næringseiendom, Karin Lund
Prosjektsjef i Skanska Næringseiendom, Karin Lund

Prosjektsjef i Skanska Næringseiendom, Karin Lund, forteller om utfordringer i budsjett-planleggingen for det kommende året.

Man blir jo usikker på hva man skal planlegge for av antatte strømpriser. Vanligvis budsjetterer vi 1,5 millioner for fjernvarme, men i år har strømutgiftene økt med 40/50%. Nesten 50% økning av 1,5 millioner… det blir mye penger, det. Dette er ikke noe vi tar fortjeneste på, og det blir dessverre en regning som leietakerne må ta sin del av. Heldigvis har de fleste forståelse for situasjonen, for de fleste opplever jo det samme også privat.

Gir initiativer i riktig retning

Lund kan også fortelle om flere henvendelser fra leietakere som sitter i eldre bygg og som ønsker å flytte inn i bygg som er mer tilrettelagt for å bruke mindre energi og som følgelig, har mindre energikostnader.

På den måten gir de vanvittige strømprisene initiativer til å bygge enda mer miljøriktige bygg. Bransjen kan enklere forsvare å investere i energieffektive løsninger, som jo er bra på lang sikt. Det er jo litt sånn, ingen setter pris på høye strømkostnader, men det er hvert fall det lille positive vi kan se derfra, og det er jo faktisk veldig fint.

På Parallell gjør de mye for å redusere strømbehovet på kontorene generelt sett. Fasaden har passivhus standard, det er LED-lys og styring av lys på tilstedeværelse i hele bygget. Det har vært fokus på energibesparende løsninger i alle ledd.

Vi har ikke begynt å skru ned temperaturen enda, men vi har ikke så høy temperatur her fra før i lokalene. Det har vært omtrent 20 grader, og i et tett bygg som Parallell, forsvinner heller ikke varmen gjennom kriker og kroker.

Fornuftig strømforbruk

Parallell bruker sine 44 geobrønner når bygget skal kjøles på sommeren. Dette gir en kjøling av bygget nesten uten strømforbruk. De har også energi-varmegjenvinnere i ventilasjonen, noe som betyr at avtrekkslufta (lufta som kropp og kontor-utstyr har varmet opp) går inn i ventilasjonsanlegget og brukes til å varme opp den friske nye lufta som trekkes inn i bygget.

De fleste nye bygg har varmegjenvinnere, og det betyr altså at vi kaster ikke bort varme.  Forutsatt at bygget er skikkelig tett, og det er det her på Parallell, og det er vi veldig stolte av. Vi har også hatt fokus på styring av  både luft og lys. Er du ikke på kontoret, så går det heller ikke på lys, da er det mørkt. Og vi kjører ventilasjonen på det absolutte minimum i de etasjene av bygget som ikke er overtatt av leietakerne. Ganske fornuftig strømforbruk syns jeg, avslutter hun.
Inngangspartiet til Evolve Løren, i Parallell bygget
Inngangspartiet til Evolve Løren, i Parallell bygget

Hva kan du gjøre for å spare strøm?

Det finnes snart et uendelig antall med strømsparetips, alt fra å trekke for gardinene til å helle kaffen på termos. De er alle gode, men av livets kval må man velge: vi har samlet det vi mener er de beste sparetipsene for kontorhverdagen her:

  1. Senk innetemperaturen. Vi vet.. dette kan høres særs lite fristende ut, men ved hver grad du senker innetemperaturen sparer du ca 5% av kostnadene til oppvarming.

  2. Luft raskt og intensivt fremfor langsomt og moderat

  3. Skru av lys og varme i rom du ikke oppholder deg i.

  4. Ta kortere dusjer. Oppvarming av vann er det det vi bruker nest mest strøm på..

  5. Slå PC-en helt av. Mange apparater bruker like mye strøm når de står i standby som når de er på(!)

Strømprisenes utvikling det siste året 

Konserndirektør for Innovasjon og forretningsutvikling, Øystein Sæther forteller at det er naturlig med mye fokus på dette med strømpriser om dagen. 

Selvfølgelig nå opp mot krigen i Ukraina og kontinentets mangel på tilførsel av gass fra Russland ført til en utbredt mangel på gass som reflekterer over på prisen av strøm. Strømprisene reflekteres gjennom en ubalansene på produksjon og etterspørsel siden som henger tett opp mot gassprisene i Europa. Her kan man ikke isolere ut strømprisene for seg selv uten å samtidig se på energiprisene i resten av Europa.
Konserndirektør for Innovasjon og forretningsutvikling hos Skagerak Energi, Øystein Sæther
Konserndirektør for Innovasjon og forretningsutvikling hos Skagerak Energi, Øystein Sæther

Nærmest en perfekt storm

Det er ille nok med situasjon på gass i situasjonen som har vært og er, men det har også vært et såkalt tørr år, dårlig tilsig i norske vannmagasiner som igjen har skapt en stressa situasjon på energisiden. 

Det har ført til at prisene har svingt veldig mye, og særdeles høyt i forhold til det vi har historiske data på innenfor det norske og nordeuropeiske kraftmarkedet. Også blir spørsmålet hvordan ser det ut i fremtiden, og da kan man spørre seg - ja den som visste det. Det blir vanskelig å spå. Man er jo nærmest i en perfekt storm. Det er utrolig mange ting som har påvirket dette energimarkedet i både inneværende år og fjoråret. Både på leveransesiden og ikke minst på forbrukersiden. Det er de lengre linjene.

Alt handler om balanse i markedet 

Det kreves og forventes mer bruk av ren fornybar energi i et klimaperspektiv og ubalansen vi ser nå er også et ledd i elektrifisering og av-karboniseringen av samfunnet. 

Jeg tror også prisnivået vi har sett de siste månedene i Norge heller ikke er et prisnivå en kraftprodusent som Skagerak Energi ser seg tjent med. Hovedgrunnen til det, på lang sikt er den viktig del av rollen til kraftprodusenter som Skagerak Energi å bidra til en elektrifisering og avkarbonisering av samfunnet. Samtidig ser vi nå at mange av initiativene og prosessene som har pågått for å få til dette, krever lavere energipriser enn det vi ser i markedet i dag.

For det handler om balanse mellom forbruk og produksjon, og å energieffektivisere de ressursene vi allerede sitter på, på en bedre måte enn det vi gjør i dag. 

Vi har tenkt til å være en sterk bidragsyter for å nå klimamålene vi har satt oss, både vi i Skagerak Energi men også globalt og som nasjon. Så selv om vi tjener på dette prisnivået akkurat nå, ser vi på dette prisnivået i forhold til ren fornybar energi som ikke bærekraftig.
Kontorene til kraftselskapet Skagerak Energi
Kontorene til kraftselskapet Skagerak Energi

Prisene

Skagerak Energi selger all produksjon på det åpne markedet, gjennom Europas ledende kraftbørs, Nord Pool. På den måten er de selv ingen prissetter i markedet, det er det markedet selv som er. Skagerak Energi er en kraftprodusent av vannkraft. 

Vi kan snakke i både store og små termer rundt dette med energimarked og hva slags situasjon sør-øst Norge står i. Men akkurat prissettingen er det ikke Skagerak Energi som står for, det er det et fungerende marked, som har fungert i nå lang tid, som gjør. Vi påvirker ikke annet enn hva vi produserer av egne ressurser, også er det markedet i seg selv som setter prisingen på det.

Egentlig kan man si at kraftprodusenter som Skagerak Energi gått bra med disse prisene, men med veldig lange briller på, er Sæther likevel ikke i tvil om dette er noe de som en langsiktig energi-produsent og kraftleverandør ikke ser seg tjent med.

Alt handler om balanse i dette markedet. Bakteppe er hvor viktig det er å ikke glemme den klimautfordringen vi også sitter oppi… Vi ønsker oss mer fornuftige priser enn det som er tilfelle i dag.


Er du en nørd som oss?

Hør Energi Norge sin egen podcast, “Fornybaren” der Bendik Solum Whist og Aslak Øverås leverer dagsaktuelle problemstillinger innen fornybar energi, elektrifisering, teknologi og energi- og klimapolitikk.

Ikonet til Fornybaren podcast
Hør “Fornybaren” på Spotify

Tredoblet energikostnadene

Lillestrøm Delta er et eiendomsselskap med fokus på næringsbygg i Lillestrømområdet. Med sine 10 ansatte, hvor alle har lokal forankring og et hjerte for byen drifter de samlet ca 350 leieforhold. Eiendomsselskapet jobber for å levere kvalitet i eiendomsdriften, så bedriftene er fornøyde leietakere og kundene deres trives når de kommer på besøk i et av Lillestrøm Deltas bygg. Strøm og energiforbruket er en viktig del av ethvert leieforhold, og heller ikke Lillestrøm Delta har sluppet unna de økte strømutgiftene den siste tiden.

Daglig leder i Delta Lillestrøm, Rolf Th. Holm
Daglig leder i Delta Lillestrøm, Rolf Th. Holm

Daglig leder Rolf Th. Holm kan fortelle at energikostnadene i enkelte bygg har doblet seg, mens det andre steder er nesten tredoblet. 

Vi tenker alltid på totaliteten i et leieforhold og da blir første prioritet å tenke på hvordan vi kan redusere denne ekstreme strømutgiften for våre leietakere. Vårt oppdrag er å få ned det løpende energiforbruket i bygget. I våre eksisterende bygg sjekker byggdriftere jevnlig alle innstillinger for temperatur, driftstider og setter det opp mot strømforbruket måneden før, og mot året før.

Benchmarking for å oppdage avvik

Om det dukker opp avvik på strømforbruket gjør de nødvendige tiltak for å få ned forbruket. Delta Lillestrøm vet at fremtiden er miljøbygg. Leietakere vil velge gårdeiere med et miljøfokus. 

I ett tilfellet har vi også byttet ut en oljefyr med en luft-til-vann varmepumpe, i et annet bygg har vi installert luft til luft pumper. Vi har også byttet ut et ventilasjonsanlegg for å få høyere varme gjenvinning og vi setter ned temperaturen i byggene våre til 19 grader der det er fellesanlegg. Stort sett er det blitt tatt godt imot. Deretter sammenligner vi også bygg mot bygg. Hvor mye strøm bruker et bygg versus ett annet. Denne typen benchmarking gjør vi også med vann og avfall i tillegg.

Miljøsertifiserte bygg får fremtidens konkurransefortrinn

På sikt tror de miljøsertifiserte, og eldre bygg der det er gjort aktive grep vil bli de mest attraktive i en konkurransesituasjon fremover. 

Vi er veldig stolte av vårt nyeste prosjekt, Kvartal 1 i Lillestrøm. Der har vi jobbet for, og nådd BREEAM NOR sertifiseringen - Excellent. 
Prisjusteringen nå handler om strøm, mens huskostnaden er den samme. Det er jo veldig få som trodde for et par år tilbake at vi skulle sitte med de voldsomme utgiftene vi gjør nå. Men, her er vi. Og siden det alltid vil være totalkostnaden som betyr noe, jobber vi aktivt med å fjerne unødig strømforbruk. avslutter Rolf Th. Holm.

Har du spørsmål rundt prisøkningen, les våre spørsmål og svar, eller kontakt oss gjerne på kundeservice@evolve.no

Kilder:

energinorge.no “Derfor er strømprisen uvanlig høy” 25.06.2022

energinorge.no “Enkle tips for å spare strøm i vinter

NVE.no “Høy strømpris har gitt redusert forbruk” 02.09.2022

Vi finner gjerne en riktig kontorløsning for deg

Andreas Bjørshol
Salgsleder
Evolve
Evolve
Jens Rask Jensen
Porteføljeselger
Evy Marie F. Lavik
Porteføljeforvalter
Merlinda Dresh
Porteføljeforvalter

Ring, chat eller send inn

OSLO
Evolve Karl Johan
Evolve Vulkan
Evolve Oslo S
Evolve Nydalen
Evolve Løren
Evolve Nationaltheatret
Evolve Kvadraturen
VIKEN
Evolve Lysaker
Evolve Lensmannslia
Evolve Lillestrøm stasjon
Evolve Drammen stasjon
Evolve Fornebu
ROGALAND
No items found.
VESTFOLD OG TELEMARK
Evolve Porsgrunn stasjon
Thank you! Your submission has been received!
Obs! Noe gikk feil med utfylling av skjema. Prøv igjen
Evolve
,
Lagårdsveien 80
Close modal button