Evolve velger sirkulære møbelprogram

by 
Evolve
Feb 7, 2023
 | 
3
 min

- Bærekraft blir en av de aller viktigste fokusområdene våre for 2023 forteller en entusiastisk driftssjef i Evolve, Merlinda Dresh. Gjennom en avtale med møbelbedriften Martela starter arbeidet med en ny og mer ambisiøs bærekraftstrategi.

Evolve er glade for å ha igangsatt bærekraft-arbeidet, det er et stort felt og et tidvis vagt begrep. Man vet ikke alltid hva det er, samtidig som man vet hvor viktig det er. Evolve satt i gang bærekraftsarbeidet tidligere i år, uten å helt vite hvor å begynne.

driftssjef i Evolve, Merlinda Dresh.
Driftssjef i Evolve, Merlinda Dresh.
Jo mer vi jobber og lærer om bærekraft og hever vår egen kompetanse, jo mer innser vi at vi har et stort behov for en bærekraftstrategi. Vi trenger en konkret plan for alle tiltakene vi ønsker å iverksette for å realisere visjonen vår, forteller driftssjef i Evolve Merlinda Dresh.

Nå jobber Evolve på spreng for å få inn en ekstern konsulent som kan gi riktig veiledning og rådgiving for at vi skal kunne etablere en riktig tiltak- og bærekraftstrategi. Oppi dette, oppsto også behovet for å tenke nytt om møbler.

Terrasse område på Evolve i Storgata

Møbler som flaskehals

Evolve håpet på en leverandør som kunne gjenvinne møblene på en forsvarlig måte og samtidig kunne gi møblene nytt liv. 

Vi innså raskt at vi trengte en pro-aktiv leverandør som gav oss mye fleksibilitet, spesielt etter pandemien og dens preg på kontor-hverdagen. Vi drømte om å være en del av en sirkulær økonomi, der møblene våre kom fra og gikk til gjenvinning, fortsetter Dresh.

Miljødirektoratet definerer sirkulær økonomi som motsatsen til en lineær økonomi. Der en lineær økonomi baserer seg på utvinning, produksjon, bruk, og forbrenning av avfall - vil en sirkulær økonomi innebære at produktene varer så lenge som mulig. Møblene repareres, oppgraderes og brukes igjen av nye eiere. Om produktene ikke lengre kan brukes om igjen, skal avfallet kunne materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Sirkulær økonomi handler altså om om å utnytte de samme ressursene flere ganger og at minst mulig går tapt. Evolve skjønte fort at for å kunne vokse i ønsket tempo, så blir møbler en stor flaskehals. 

Med veksten vi har og standarden vi setter til våre kontor sentre er det det viktig at vi har gode møbler som leietakerne er fornøyde med. Vi innså raskt at vi ikke satt med nok kunnskap om hvordan vi skulle lagre og behandle møblene vi selv eide. Derfor trengte vi en leverandør som forsto denne utfordringen, og kunne hjelpe oss med møbel-logistikken på en så forsvarlig måte som mulig. 

Martela for morgendagens kontor?

Møbelprodusenten Martela startet som en finsk familiebedrift i 1945. Den gangen gjaldt det å tilpasse kontorene til A4-arkene. Siden da har arbeidsstasjonene forandret seg mye. Senest med covid-19 pandemien som kastet kontor-hverdagen inn i en ny omveltning. Martela har vokst mye siden oppstarten, både i antall mennesker og i ambisjonsnivå. I dag er Martela mer enn bare en møbelprodusent. Driftssjef Dresh er fornøyd med at de er en delaktig partner i sine kunders prosesser, fra idé til konsept og vedlikehold.

Når vi så at Martela kunne tilby WAAS (Workplace As A  Service), var det akkurat det vi var ute etter. Workplace As Service er en leieavtale av møbler med ekstremt mye fleksibilitet. I en sånn avtale får vi mulighet til å ta inn eller ta ut møbler som ikke fungerer eller av ulike årsaker ikke møter forventningene lenger. Det gir oss muligheten til å bytte ut et møbel med noe annet, med god samvittighet. Møbelet kastes ikke, men leases eller selges til noen andre som kan dra mye større nytte av det, enn hva vi gjorde. 

Det at Martela tilbyr sirkulære leieprogrammer av sine møbler vil for Evolve si at møblene på våre over 25 kontor-sentre er innleid og etter en tids bruk - når vi ikke har behov for dem lengre, reparerer Martela møblene før de leies ut videre til andre heldige. Om møblene ikke egner seg for nytt bruk, bruker Martela materialene i videre produksjoner. 

Våre møbler lever videre hos andre, mens andres møbler lever videre hos oss i dag. Det gir oss muligheten til fornyelse, uten at det skal skade miljøet så mye som å produsere nye møbler faktisk gjør. Vi fikk dekket alle behovene våre, med moderne utrykk for kontorene våre og den fleksibiliteten vi ønsker.
Åpen sone på Evolve Løren, i kontorbygget Parallell
Åpen sone på Evolve Løren, i kontorbygget Parallell
Ønsker du å vite mer om våre fleksible leieavtaler og kontor?
Les mer her

Hva tilbyr de Evolve?

Martela evner å være proaktive og se hva det faktiske behovet er lengre frem, og utvikle møblene det er behov for i nettopp, morgendagens kontor.

Martela er rett og slett perfekte leverandøren for morgendagens kontor. De har evnen til å jobbe med produktutvikling så de er i forkant. Det handler om komfort og en ny måte å løse hva kontorer er på. I tillegg er de på ballen når det gjelder bærekraft.

Bærekraft er et begrep som er kommet for å bli. Det er en problemstilling vi ikke får løst over natten, men noe vår generasjon og mange generasjoner etter oss kommer til å leve med. 

Morgendagen er bærekraft. Det at fremtiden er så avhengig av absolutt alle valgene vi tar i dag, gjør det ekstremt godt å vite at det finnes en plan for alle møblene vi velger å ta ut av kontorene våre. De blir en del av en sirkulær økonomi der møblene gjenbrukes andre steder eller gjenvinning. Det er helt supert å vite konkluderer Dresh.
Møterom 1 i direkte tilknytning til sosial sone og kjøkkenbenk.

Drømmer om å stille ekstremt strenge krav til hele forsyningskjeden.

Evolve står utenfor produksjons-verden, så drømmescenario er å stille ekstremt strenge krav til leverandører hele i forsyningskjeden til det punkt hvor hvert eneste materiale som er brukt i utviklingen av kontorene kan spores. 

Vi ønsker å komme dit hvor vi setter strenge krav til egen vekst, sånn at vi forsikrer en bærekraftig etablering av nye sentre. På sikt ønsker vi å stille strenge krav til alle leverandørene våre for å sikre at alle ledd i forsyningskjeden produserer, drifter og vokser på en forsvarlig og bærekraftig måte. Avslutter driftssjef, Merlinda Dresh.

Nysgjerrig på å møte morgendagen med Evolve?

Vi mener fleksibilitet på kontoret handler om å tilpasse ditt behov for kontor etter bedriftens utvikling. Med våre produkter: flex, base og team kan vi følge din vekstkurve og garantere for gode kontorer til enhver tid - for gamle og nye ansatte i store og små bedrifter. Hver av våre leiekontrakter inkluderer tilgjengelige flex-plasser og møterom på våre  25 kontor rundt om i Norge. Og du, når vi snakker om fleksibilitet, er det også viktig å nevne at våre standard leiekontrakter kun har 1-3 måneders oppsigelsestid 😉Du kan alltid ringe, eller sende en mail til oss, så kanskje vi avtaler en uforpliktende visning over en prat!

Ønsker du å vite mer om våre fleksible leieavtaler og kontor?
Les mer her

Vi finner gjerne en riktig kontorløsning for deg

Andreas Bjørshol
Salgsleder
Evolve
Evolve
Jens Rask Jensen
Porteføljeselger
Evy Marie F. Lavik
Porteføljeforvalter
Merlinda Dresh
Porteføljeforvalter

Ring, chat eller send inn

OSLO
Evolve Karl Johan
Evolve Vulkan
Evolve Oslo S
Evolve Løren
Evolve Nationaltheatret
Evolve Kvadraturen
VIKEN
Evolve Lysaker
Evolve Lensmannslia
Evolve Lillestrøm stasjon
Evolve Drammen stasjon
Evolve Fornebu
ROGALAND
No items found.
VESTFOLD OG TELEMARK
No items found.
Thank you! Your submission has been received!
Obs! Noe gikk feil med utfylling av skjema. Prøv igjen
Evolve
,
Lagårdsveien 80
Close modal button