Det siste året kan vel de fleste av oss si har vært utfordrende på ulike måter - både personlig og profesjonelt. Jobbmessig har mange hatt en bratt og rask læringskurve ifht å henge med i den digitale utviklingen, samt tilpasse oss å jobbe delvis eller fullt fra hjemmekontor.

Evolve Lensmannslia | Fleksible kontor
Evolve Lensmannslia

Den digitale utviklingen som ville tatt 10-15 år tidligere kom nå i stand på noen få uker. De store globale makro og mikro endringene har gjort at man må være tilpasningsdyktig både på bedriftsnivå - og hvordan vi jobber enkeltvis og i team i hverdagen. Nøkkelord som fleksibilitet tvinger seg frem både i forhold til hvordan vi jobber, og hvordan vi bruker digitale verktøy blir en større og viktigere del bedriftens “suksess”-faktorer.

I en periode hvor mange har praktisert hjemmekontor vender vi sakte men sikkert tilbake til kontoret. Men på en annen måte. Pandemien har sannsynligvis for alltid endret måten vi jobber på. Det som var innafor før, er ikke det lengre.

Den nye normalen i arbeidslivet

Vi hos Evolve har under pandemien på nært hold sett hvordan bruken av kontorene har endret seg - og hvordan etterspørselen også har tatt en vending. Vi ser en formidabel endring i etterspørselen etter mer fleksibilitet også fra store nasjonale og globale selskaper. Fra tradisjonelle leieavtaler hvor man forpliktet seg over mange år ser man nå verdien av å i stedet betale for arbeidsplassene man til enhver tid har behov for, samt å kunne tilpasse dette underveis. Dette gjelder store etablerte selskaper så vel som mindre og mellomstore selskaper med varierende behov. At man deler felles fasiliteter som møterom med andre selskaper oppleves som bærekraftig, og er en form for næringslivets delingsøkonomi.  

Fra mer tradisjonell bruk av kontorene ser vi nå at fler og fler ser verdien av å kunne benyttes seg av Evolves infrastruktur med nærmere 30 kontorer hvor man kan jobbe på kryss og tvers. Kontorene brukes på nye måter der selskaper etablerer “Hub`er” hvor teamet samles noen dager i uken. Mange kombinerer å bruke et Evolve-kontor nærliggende hjemmet enkelte dager fremfor pending. Disse dagene sparer man både reisetid og får samtidig tilgang til profesjonelle arbeidsplasser og fasiliteter kontra å sitte hjemme.

Sosialisering ved å slå av en prat over en kaffekopp er noe som mange har savnet det siste året. Mange som har jobbet hjemme over lengre tid uten tilrettelagte arbeidsplasser har utfordringer med motivasjon, og savner også den mentale omstillingen som skjer når man forlater hjemmet for å gå på jobben.

Endringer i arbeidshverdagen under covid

Vi hos Evolve har under pandemien på nært hold sett hvordan bruken av kontorene har endret seg - og hvordan etterspørselen også har tatt en vending. Vi ser en formidabel endring i etterspørselen etter mer fleksibilitet også fra store nasjonale og globale selskaper. Fra tradisjonelt å leie uforholdsmessig store arealer hvor man bandt seg opp i leieavtaler over mange år ser man nå verdien av å i stedet betale for arbeidsplassene man til enhver tid har behov for - å kunne tilpasse dette underveis. Dette gjelder store etablerte selskaper så vel som mindre og mellomstore selskaper med varierende behov. At man deler felles fasiliteter som møterom med andre selskaper oppleves som bærekraftig, og er en form for næringslivets delingsøkonomi.  

Fra mer tradisjonell bruk av kontorene ser vi nå at fler og fler ser verdien av å kunne benyttes seg av Evolves infrastruktur med nærmere 30 kontorer hvor man kan jobbe på kryss og tvers. Kontorene brukes på nye måter der selskaper etablerer “Hub`er” hvor teamet samles noen dager i uken. Mange kombinerer å bruke et Evolve-kontor nærliggende hjemmet enkelte dager fremfor pendling. Disse dagene sparer man både reisetid og får samtidig tilgang til profesjonelle arbeidsplasser og fasiliteter kontra å sitte hjemme.

Sosialisering ved å slå av en prat over en kaffekopp er noe som mange har savnet det siste året. Mange som har jobbet hjemme over lengre tid uten tilrettelagte arbeidsplasser har utfordringer med motivasjon, og savner også den mentale omstillingen som skjer når man forlater hjemmet for å gå på jobben.

Og den store taperen under pandemien er... Organisasjonskulturen?

Evolves erfaringer understøttes også av en undersøkelse DNB Næringsmegling gjennomførte i begynnelsen av året (2021) blant 25 av de største konto brukerne i landet. Her sier over halvparten av respondentene at det er mer sannsynlig at de vil benytte fleksible kontorlokaler fremover. Flere av brukerne vurderte å etablere “hubber”  utenfor hovedkontoret. Dermed får de ansatte muligheten til å jobbe i profesjonelle kontorlokaler nærmere hjemmet. Mens noen av de største bedriftene har muligheten til å etablere kontorlokaler på egen hånd, vurderte flere å benytte såkalte coworkingaktører. Andre selskaper tester eller vurderer fleksible kontorkonsepter i byer hvor de har få ansatte.

I en større undersøkelse (gjennomført av HR Norge og Kantar) advares organisasjonene mot de negative effektene av hjemmekontoret, og har testet pulsen på arbeidslivet fra ansattes perspektiv. Det kommer frem av undersøkelsen at vi under pandemien har vi fått dramatisk færre kontaktpunkter på jobb det siste året, og for enkeltpersoner betyr det at de har mistet kontakt med i snitt to personer i eget team - og fem i resten av virksomheten. Kommunikasjonsvolumet kan også ha gått ned som skyldes færre tilfeldige møter, mindre small-talk og mindre umiddelbar feedback. Dette er et problem for innovasjon og samarbeid. Det kommer også frem at organisasjonskulturen er betydelig svekket, og de store taperne under pandemien er organisasjonskulturen, kreativiteten og muligheten til å lære av hverandre. Å jobbe aktivt med kommunikasjons- og organisasjonsdesign blir derfor svært viktig når man nå kommer tilbake på kontoret for å ta igjen etterslepet på kommunikasjon etter pandemien. For å opprettholde kreativitet, dele kunnskap og bygge organisasjonskultur så trenger arbeidsplassen mennesker. Viktigheten av å samles å kulturer igjen blir viktig ledelsesoppgave fremover.  

Fremtidens kontorløsninger

Med utgangspunkt i våre erfaringer og innsikten fra undersøkelser og rapporter så tror vi i Evolve også at bruken av kontoret for alltid har endret seg. Dette er ikke det ene eller det andre men at vi kommer nok til se ulike “hybridløsninger”. Det viktigste er ikke hvor man jobber men at man får jobben gjort. Vi tror på at man trenger kontraster i arbeidshverdagen og at dette kan bygge kreativitet og motivasjon.

Det finnes en del utfordringer og endringer og vi tror felles kontorer med fleksibiliteten vi tilbyr vil ivareta det enkelte selskaps behov.

Vi i Evolve ser frem til spennende tider - og tror suksessfaktorer som tilpasningsdyktighet samt å se muligheter i endringene som kommer er viktig. Vi har stor fokus på å tilrettelegge konseptet slik at vi kan være en bidragsyter for utvikling og vekst hos våre leietakere.

Ønsker du ytterligere informasjon eller en visning er du velkommen til å ta kontakt med oss!

Elisabeth Nordgård Vikenes