Drammen Business Senter

Fasiliteter ved dette senteret

Tilgjengelige medlemskap her

Moderne kontorer med utsikt over drammenselven

Arkitektfirmaet NSW har vektlagt å skape et funksjonelt og attraktivt kontorbygg med fremtidsrettede løsninger. DBC vil bli oppført i 11. etasjer over bakkeplan hvorav 8 fulle etasjeplan på ca. 1 200kvm. De tre øverste etasjene er inntrukket, og i 9. etasje blir det en stor felles takterrasse. Hvert etasjeplan har, gjennom denne oppdelingen, ulike soner tilpasset forskjellig bruk og arbeidsformer.

Interior og miljø

Arealene vil tilby fantastisk utsikt, gode dagslysforhold, åpenhet for samhandling og skjerming for mer konsentrert arbeid. Det er lagt stor vekt på at bygget skal ta inn mye lys, ha effektiv oppvarming og stor fleksibilitet med tanke på ønsket romløsning. Kontorbygget er universelt utformet og har et høyt miljøfokus.

Bestill visning
Cathrine Asbjørnrød
Porteføljeansvarlig
+47 991 04 619cathrine@evolve.no
Se flere senter

Kart

Dr. Hansteins gate 9, 3044 Drammen