Back to All Events

Casual Lunch - Rosenholm Campus

Første torsdagen i februar arrangeres Casual-lunch i kantinen på Rosenholm Campus. Det er dekket langbord i bakerst mot veggen inne i kantinen og det er fritt frem for de som vil å sette seg ned der, vi spanderer kaffe. Ta med deg kollegaer så møtes vi kl 11.30 for en hyggelig lunsj. 

 

På Rosenholm Campus holder det til 70-80 små og store bedrifter, og tilsammen arbeider det daglig nærmere 1000 ansatte på huset. I tillegg til stordriftsfordelene leietakerene allerede har gjennom eksisterende leieavtale, ser man et enormt potensiale for betydelige synergieffekter av både forretningsmessig og sosial art. En undersøkelse blant leietakerene viste at det var et tydelig engasjement på campus for å skape et mer dynamisk samarbeid, trivsel og arbeidsmiljø mellom nabobedriftene. På bakgrunn av dette ble ForumRC25 etablert med fjoråret som "pilot-år" hvor mye av aktiviteten har gått på det rent sosiale, bl.a. Casual Lunch hver første torsdag, påskerebus, markedsdager etc. Vi har i tillegg opprettet egne sider i sosiale medier, samt en egen hjemmeside hvor medlemsbedriftene kan få synliggjøre seg og kanskje komme med spesialtilbud til andre bedrifter og/eller ansatte på huset. Det kommende året vil fokuset dreies ytterligere mot de forretningsmessige mulighetene et medlemskap i forumet vil kunne gi, og det arbeides med å skaffe gode avtaler også fra bedrifter utenfor huset. I tillegg til leverandører av kontormateriell, kopiering og bank vil vi spesielt nevne Jobbstrekken.